Waxing

Tweezing
₦2,000

Brow Thread

₦2,500

Brow Wax
₦3,000

Upper Lip Wax
₦2000 

Nose Wax
₦1,000

Chin and Jawline Wax / Thread
₦2,000

Under Arm Wax
₦4000

Chest Wax
₦5,000 

Back Wax
₦6,000

Full Arm Wax
₦8,000 

Half Arm Wax
₦4,000

Full Leg Wax
₦10,000

Half Leg Wax
₦5,500

Full Face Wax
₦7,000

Bikini Line Wax
₦3,500

Gentleman Hollywood/Brazilian Wax
₦7,000

Ladies Hollywood/Brazilian Wax
₦6,000

Full Body Wax (Mini)
₦21,000

Full Body Wax(maxi)
₦35,000