Waxing

Tweezing
₦4,000

Brow Thread

₦5,000

Brow Wax
₦4,000

Upper Lip Wax
₦4,500 

Upper Lip Threading
₦4,500 

Nose Wax
₦2,000

Chin and Jawline Wax / Thread
₦4,500

Under Arm Wax
₦5,000

Chest Wax
₦9,000 

Back Wax
₦10,000

Full Arm Wax
₦13,000 

Half Arm Wax
₦6,000

Full Leg Wax
₦16,000

Half Leg Wax
₦9,000

Full Face Wax
₦15,000

Bikini Line Wax
₦12,000

Gentleman Hollywood/Brazilian Wax
₦25,000

Ladies Hollywood/Brazilian Wax
₦20,000

Full Body Wax(Ladies)
₦60,000

Full Body Wax(Gentlemen)
₦70,000