Brow Thread
₦2,500

Upper Lip Wax
₦1,500 

Nose Wax
₦1,000

Chin and Jawline Wax / Thread
₦2,000

Under Arm Wax
₦2,500

Chest Wax
₦5,000 

Back Wax
₦6,000

Full Arm Wax
₦4,000 

Half Arm Wax
₦3,500

Full Leg Wax
₦7,500

Half Leg Wax
₦4,500

Full Face Wax
₦5,500

Bikini Line Wax
₦3,500

Gentleman Hollywood/Brazilian Wax
₦7,000

Ladies Hollywood/Brazilian Wax
₦6,000

Full Body Wax (Mini)
₦21,000

Full Body Wax(maxi)
₦35,000